TO PROCEED TO ORDER PLEASE CLICK ON

MENU ITEM CHECKOUT

Ika Sashimi
Squid

Price: 5.50

Sake Sashimi
Salmon

Price: 6.00

Suzuki Sashimi
Sea bass

Price: 6.50

Tai Sashimi
Sea bream

Price: 6.50

Maguro Sashimi
Tuna

Price: 8.00

Tako Sashimi
Octopus

Price: 6.50

Saba Sashimi
Mackerel

Price: 6.80

Hotate Sashimi
Scallop

Price: 7.50

Hamachi Sashimi
Yellow tail

Price: 9.50

Toro(Fetty tuna) Sashimi
Blue Fin Fetty tuna.

Price: 11.00